Alle blogs 23 - 6 - 2021

Nieuwe btw-regels in de EU - De gevolgen voor e-commerce

Nieuwe btw-regels in de EU - De gevolgen voor e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 gelden er in de EU nieuwe regels wat betreft de btw. Deze regels, die specifiek voor de e-commerce gelden, zijn belangrijk om in acht te nemen wanneer jij aan het buitenland levert of wanneer je de internationale markt op wilt gaan. Wat gaat er nou eigenlijk veranderen, welke gevolgen hebben deze veranderingen voor jouw webshop en hoe ga je hiermee om?

Nieuwe btw-regels

Vanaf 1 juli 2021 gaat er het een en ander veranderen in de Europese Unie. De EU heeft namelijk besloten dat er nieuwe btw-regels gelden voor de e-commerce. Wanneer je een webshop hebt die levert aan buitendlandse klanten in de EU en er een jaaromzet van 10.000 euro of meer mee behaalt, dan zijn deze regels ook op jou van toepassing. Deze nieuwe regels worden ingevoerd om de btw-heffing te vereenvoudigen en ondernemers binnen en buiten de EU gelijkwaardiger te maken.

De wijzigingen op een rijtje

Goed, er vinden dus een aantal wijzigingen plaats wat betreft de btw-regels binnen de EU. Maar wat houden die wijzigingen eigenlijk precies in? We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet. 

  • Geen drempelbedragen voor afstandsverkopen meer.
    Per 1 juli komen de afzonderlijke drempelbedragen per EU-land te vervallen. Vanaf dan geldt één gezamenlijk drempelbedrag 10.000 euro voor intra-EU afstandsverkopen van goederen en diensten aan consumenten in de EU. Dit houdt dus in dat je, wanneer je boven het drempelbedrag van 10.000 euro komt, je het btw-tarief in rekening moet brengen van het EU-land waar je klant is gevestigd. Blijf je jaarlijks onder de 10.000 euro, mag je de Nederlandse btw in rekening blijven brengen.
  • Btw-vrijstelling import komt te vervallen.
    Momenteel is het nog zo dat er een vrijstelling van invoer-btw geldt voor pakketjes met een waarde tot 22 euro. Vanaf 1 juli gaat dat veranderen. Dan is er, bij invoer van goederen binnen de EU, altijd invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van het pakket. Als je producten van buiten de EU levert aan klanten binnen de EU die geen btw-aangifte doen, dan dien je de btw aan te geven van het land waar de ontvanger zich bevindt.
  • Platformen dragen ook btw af.
    Vanaf 1 juli is het zo dat platformen ook verantwoordelijk voor het afdragen van de btw als zij een actieve rol spelen in de verkoop van producten in de EU. Met een actieve rol wordt bedoeld dat het platform de aankoop en levering van producten ondersteunt. Hierdoor is het platform dus ook btw verschuldigd in het land van de klant.
Nieuwe regels btw

Het éénloketsysteem gebruiken

Na de wetswijziging op 1 juli kun je gebruikmaken van het nieuwe éénloketsysteem voor je btw-aangiften. Dit systeem, beter bekend als One Stop Shop, of OSS, moet het gemakkelijker maken om al je btw-aangiften te doen.

Vanaf 1 juli is het mogelijk om dus de btw-aangifte van andere EU-landen te doen via het Nederlandse éénloketsysteem. Je kunt je hiervoor aanmelden voor de unieregeling. Een btw-registratie in andere EU-landen is dan niet meer nodig. Ook wanneer je diensten levert aan andere EU-landen kun je het OSS gebruiken. De Belastingdienst in Nederland zorgt er dan voor dat de btw die je binnen het éénloketsysteem aangeeft, bij het juiste EU-land terechtkomt. 

Eenloketsysteem

De nieuwe btw-regels en Shopify

Wanneer de nieuwe btw-regels van kracht zijn, is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken hoe dit in jouw webshop geregeld wordt. Heb je een online winkel die op het Shopify-platform draait, dan houdt Shopify daar zelf al rekening mee. Vanaf 1 juli 2021 zal Shopify zelf de btw-regels van jouw shop updaten. Hiermee zal het btw-tarief automatisch worden aangepast naar het btw-tarief dat gehanteerd wordt in het EU-land waar de klant gevestigd is.

Natuurlijk is het nog wel mogelijk om dit zelf terug te draaien. Als jouw bedrijf, om wat voor reden dan ook, alsnog het btw-tarief van je eigen land wil hanteren, kun je de btw-regels van je shop gewoon zelf terug aanpassen. Houd hier dus rekening mee als je aan het buitenland verkoopt.

Wijzigingen in Shopify